Základné princípy elektromagnetizmu

Základné princípy elektromagnetizmu

Poznáte ich?

30.03.2021 | PoctiveSEO.sk | www.elvin.sk

Čo je elektromagnetizmus?

 

Už, ako naznačuje názov, elektromagnetizmus je odvetvie fyziky, ktoré sa zameriava na interakciu medzi elektrinou a magnetizmom. Je to dôležitá súčasť vo väčšine objektov, s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote a ktoré vlastníme doma. Elektromagnetizmus interaguje medzi vodičmi a pevnými magnetickými poľami.

 

Ako funguje elektromagnetizmus?

 

Všetky elektromagnety majú severný a južný pól. Tak ako sa rovnako nabité póly odpudzujú, opačné póly sa navzájom priťahujú. Elektróny v atómoch magnetov sa krútia okolo jadra jedným smerom, takto vznikajú dva póly. Magnetická sila prúdi od severného k južnému pólu magnetu. Pripojenie severného pólu k južnému pólu iného magnetu (alebo naopak) spôsobí, že sa všetky elektróny budú točiť rovnakým smerom.

 

 

Najzákladnejším objektom elektromagnetizmu je elektrický náboj.

 

Základné vlastnosti elektickeho náboja:

Existujú 2 druhy elektrického náboja - kladné a záporné.

Platí zákon zachovania elektrického náboja, čo znamená je náboj vesmíru je konštantný.

 

 

Elektromagnetizmus, veda ako taká, dlho neexistovala. Dlhé roky sa elektrická a magnetická energia študovala samostatne. Na vytvorení teórie elektromagnetizmu sa podieľali rôzni matematici, no s revolučnou teóriou prišiel až James Clerk Maxwell a sformuloval Maxwellove rovnice.

 

Elektromagnetická indukcia

 

Faradayov zákon: Elektromagnetickej indukcie je proces, pri ktorom je v uzavretom okruhu indukovaná elektromotorická sila v dôsledku časovej zmeny magnetického indukčného toku. Zmena magnetickej indukcie toku môže nastať, keď sa napríklad zmení magnetická indukcia, obsah plochy alebo uhol normálnej plochy a indukčných čiar.

 

 

Vo fyzike ako aj v každej inej vede, sa teórie vyvíjajú a budú najmä z experimentov. Zaujímate sa aj vy o fyzikálne javy? 

Zdroj Pixabay
Zdroj Pixabay

Hodnotenie

Základné princípy elektromagnetizmu
Hodnotenie 4.6 z 5
Počet hlasov 5
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma