Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov

Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov

Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu zaradenú do 3. a 4. kategórie náročnosti práce

24.05.2021 | PoctiveSEO.sk | www.altima.sk

Každé pracovisko by malo byt v takých podmienkam, aby neohrozovalo zdravie a život zamestnancov. A to platí obzvlášť pre zamestnancov 3. a 4. kategórie, ktorí vykonávajú rizikovú prácu.

Ak patríte do týchto kategórií aj vy, prečítajte si aké osobné ochranné pracovné prostriedky by vám mali byť k dispozícií.

Rizikové práce

Cieľom kategorizácie rizikových prác je samozrejme ochrana zdravia zamestnancov. Rizikové práce sú práce v tretej a štvrtej kategórii. O tom, do akej kategórie sa práca zaradí, rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu. Aby sa riziko na pracovisku znížilo je potrebné, aby zamestnávateľ vykonal ochranné opatrenia.

 

Nielen ochranné opatrenia sú dôležité, zamestnávateľ by mal zabezpečiť aj použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Čo sú OOPP?

Osobné ochranné pracovné prostriedky, aj OOPP sú tie prostriedky, ktoré zamestnanec nosí pri práci a sú určené na ochranu jeho bezpečnosti a zdravia.

Napríklad OOPP nie je bežná obuv, ale protišmyková obuv, pevná obuv, ktorá má za úlohu pracovníka chrániť. Môžu to byť:

ochranné prilby,

chrániče sluchu,

ochranné okuliare,

ochranné štíty,

zváračské kukly,

rúška,respirátory,

ochranné rukavice a vesty

ochranná obuv a odev,

zástery a iné ďalšie.

 

Ak prácu vykonávate vo večerných hodinách alebo v noci, je dôležité nosiť reflexné oblečenie a reflexné prvky, aby mohli všetci zamestnanci dobre videní, aj za sychravého počasia a tmy. 

 

 

Tip: Ak cestujete za prácou do zahraničia aj vtedy by bolo vhodne, keby ste mali pri sebe ochranné pracovné pomôcky.

 

Pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky by mal zamestnanec používať len určeným spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na používanie. To platí napríklad pri práci v hlučnom prostredí, pri fyzickej záťaži, pri práci s vibrujúcimi nástrojmi a podobne.

Hodnotenie

Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov
Hodnotenie 4.33 z 5
Počet hlasov 3
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma