Zubné fazety ako cesta k dokonalému úsmevu

Zubné fazety ako cesta k dokonalému úsmevu

Sprievodca zubnými fazetami: aplikácia, materiály a riziká

06.02.2024 | PoctiveSEO.sk | clinicforsmile.cz

Úsmev je jedna z kľúčových vecí, ktorú si všímame na iných ľuďoch. Môže vzbudzovať určitý prvý dojem, môžeme vďaka nemu pôsobiť mladšie, ale zároveň je dôležité sa oňho dôkladne starať. Niekedy nastanú ale situácie, kedy si jednoducho musíme dopomôcť návštevou u zubára. A práve jednou z možnosťou, ako si vylepšiť svoj úsmev, sú zubné fazety.

 

Čo sú zubné fazety?

Osadzovanie zubných faziet sa zaraďuje do kozmetickej stomatológie, pretože ich primárnym cieľom je estetické dotvorenie vzhľadu chrupu. Fazetu si môžete v podstate predstaviť ako akýsi plášť, ktorý váš vlastný zub nenahradí, ale iba prekryje jeho viditeľnú plochu.

 

Výhodou zubných faziet je, že voľným okom sú nerozpoznateľné. Zároveň ide o neinvazívne ošetrenie, ktoré je k vašim vlastným zubom maximálne šetrné. Fazety na predné zuby vám tak môžu vytvoriť dokonalý úsmev, po ktorom ste vždy túžili.

 

Tip: Každý túži po dokonalom úsmeve, a preto je dobré učiť aj svoje deti už odmala k hygienickým návykom, kde patrí aj čistenie zubov. V dospelosti sa potom môžu vyhnúť problémom so zubami. Viete, ako viesť deti k zdravému životnému štýlu?

 

Aplikácia faziet

Základom je vstupné vyšetrenie a zhodnotenie vhodnosti aplikácie faziet. V prípade, že sú nájdené kazy či defekty, je nutné ich opraviť. 

 

Postup prípravy faziet 

– Vyhotovenie predbežných odtlačkov pre budúcu prácu

– Fotografovanie zubov a úsmevu

– Vyhotovenie digitálneho modelu makety budúceho úsmevu

– Skúška modelu pred brúsením

– Samotné brúsenie zubov

– Zhotovenie odtlačkov alebo skenovanie intraorálnym skenerom

– Fixácia dočasných faziet

– Výroba faziet

 

Nasadenie faziet 

Pred samotnou aplikáciou sa vykonáva príprava pomocou kyseliny fosforečnej. Tá zabezpečuje pevné prilnutie lepiaceho cementu k zubným tkanivám. Je to proces, ktorého sa nie je nutné obávať. Je bezpečný a nevyhnutný na zabezpečenie pevného uchytenia faziet o vaše zuby a taktiež zabraňuje zafarbeniu okrajov a citlivosti zubov. 

 

Ideálne je, keď sa fazety inštalujú za pomoci špeciálnej blany, ktorá zabezpečí suché prostredie a zabraňuje vniknutiu používaných roztokov do ústnej dutiny. Po samotnom prilepení sa odstránia zvyšky cementu a upravia sa okraje faziet. 

 

Najdôležitejšie je teda precízne nasadenie faziet tak, aby sa časom neuvoľnili. V ústach je vlhké prostredie, na zuby pôsobia horúce a studené nápoje. Kompozitný cement musí spĺňať určité kritériá.

 

Na fazety si pacient zvykne pomerne rýchlo. Niektorí môžu mať problém vysloviť niektoré hlásky, avšak po navyknutí na novú situáciu v ústach sa to napraví. Taktiež môžu zo začiatku pociťovať citlivosť na chlad či teplo. Fazety sa odporúča kontrolovať každých 6 mesiacov. 

 

Typy faziet

Existuje niekoľko bežných typov materiálov používaných na vytvorenie zubnej fazety. Každý materiál má svoje výhody a nevýhody. Pacient si môže zvoliť ten, ktorý je preňho najviac kompatibilný na základe vyšetrení.

 

Porcelánové fazety

Porcelán je najbežnejším materiálom používaným na výrobu fazety. Tieto fazety je možné zhotoviť aj v pôvodnej farbe zubov pre zachovanie jej prirodzenosti. Sú všestranné, vyrobené na mieru a ich životnosť môže byť 10 až 15 rokov. Sú vyrobené z keramických materiálov a odolávajú škvrnám lepšie ako kompozitné fazety.

 

Hlavnou výhodou porcelánových faziet je konzervatívny a minimálne invazívny charakter zákroku. Pre úspešné umiestnenie škrupiny je potrebná minimálna príprava. Pri príprave zuba na porcelánovú fazetu zubný lekár najskôr vyberie odtieň zubov, ktorý najlepšie zodpovedá farbe susedných zubov. Zhotoví sa zubný odtlačok pre zubné laboratórium, ktoré vyhotoví fazetu.

 

Počas prvého stretnutia sa umiestnia dočasné fazety, aby pacient mohol prirodzene fungovať v spoločenskom živote. Na druhom stretnutí zubár dočasné fazety odstráni a pripraví zub na porcelánovú fazetu. 

 

Zubár očistí zub a nanesie kyslý materiál na zdrsnenie povrchu zuba, vďaka čomu sa fazeta ľahšie prilepí na povrch zuba. Následne nanesie špeciálny cement, ktorý umožní, aby fazeta zostala pevne pripevnená na zube. Cement sa vytvrdzuje modrým svetlom. 

 

Posledným krokom je odstránenie prebytočného cementu zo zuba a kontrola zhryzu. V prípade, že zhryz nesedí úplne, robia sa úpravy, až kým zhryz nie je úplne bezproblémový. 

 

Kompozitné fazety

Kompozitné fazety sú alternatívou k porcelánovým fazetám. Sú vyrobené z rovnakého materiálu, aký sa používa na výplne dutín vo farbe zubov. Tieto zubné fazety sa líšia od porcelánových faziet niekoľkými spôsobmi. Napríklad kompozitné fazety sú cenovo dostupnejšie, porcelánové fazety môžu stáť aj trikrát viac.

 

Kompozitné fazety sú vyrezávané priamo na zuby, nie v zubnom laboratóriu. Podobne ako porcelánové fazety, aj kompozitné fazety vyžadujú rekonštrukciu zubov pred umiestnením a môžu byť umiestnené priamo na upravenú sklovinu. Kompozitné fazety zvyčajne vydržia 5 až 7 rokov.

 

Kompozit je tiež konzervatívnejší ako porcelán. Ak dôjde k odštiepeniu kompozitnej fazety, je možné ju lokálne opraviť. Pri porceláne je potrebné vymeniť celú fazetu.

 

Palatinálne fazety 

Palatinálne fazety sú špeciálnym typom, ktorý sa môže používať aj na obnovu predných zubov. Medzi príčiny palatinálneho poškodenia predných zubov patrí hlboký zhryz, škrípanie zubov a zubná erózia.

 

Erózia môže byť spôsobená chronickým vracaním a závažným refluxom kyseliny, ktorý narúša zubnú sklovinu. Palatinálne fazety sú skvelým riešením na obnovenie iba poškodenej časti, pričom zvyšok zubov zostane nedotknutý. 

 

Lumineers

Lumineers sú značkou faziet, ktoré sú ultratenké a priesvitné. Napodobňujú tvar a farbu prirodzenej zubnej skloviny, dokonca ešte viac ako porcelánové fazety. Lumineers sú také tenké, že nevyžadujú redukciu alebo rekontúrovanie zubov. 

 

Hoci sú pohodlné, majú väčšiu šancu na odštiepenie ako tradičné fazet a táto mechanická hrozba poškodenia  často vedie ku kratšej životnosti.

 

Odnímateľné fazety

Odnímateľné fazety sú menej invazívne, nie sú trvalé a stoja menej ako tradičné fazety. Trvalé fazety sú nevratné, pretože zubár musí odstrániť časť zubnej skloviny. Snímateľné fazety nevyžadujú redukciu povrchu zubov.

 

Snímateľné fazety však môžu byť nepríjemné, nesplývajú tak dobre s prirodzenými zubami a musia sa často vymieňať. Môžu byť ale výborným riešením pre ľudí, ktorí túžia po krásnom úsmeve, no nechcú zvoliť trvalé fazety. 

 

Získanie nasadzovacích faziet je bezbolestný a jednoduchý proces. Zubár odoberie formy zubov a pošle ich do zubného laboratória. Keď sú fazety pripravené, zubný odborník ich pošle späť so sprievodcom na nosenie. 

 

Starostlivosť o fazety

Farbu a tvar zubov vie skúsený zubár dobre nastaviť, najlepšie na počítačovej vizualizácii. Povrch zubov je vyleštený a dokonale hladký. Farebne sa nemení ani o niekoľko rokov. Keď porovnáte obrázok zubov s fazetami po výkone a obrázok zhotoveným po piatich rokoch, nevidíte rozdiel.

 

Samozrejme za predpokladu, že dentálna hygiena a starostlivosť sú u pacienta na prvom mieste. Nie sú iné ako pri vlastných zuboch. Denné domáce čistenie s kefkou a zubnou niťou. A dva razy do roka profesionálna zubná hygiena, ktorá zlikviduje baktérie aj pod ďasnami.

 

Možné riziká faziet

Tradičné fazety, ako je porcelán a kompozit, sú skvelými možnosťami pre tých, ktorí chcú vylepšiť svoj úsmev rýchlo, bezpečne a efektívne. Ako pri každom zubnom zákroku, aj tu existujú riziká. Tieto riziká nie sú život ohrozujúce a pri správnej starostlivosti sa im dá vyhnúť. Bežné stavy a vedľajšie účinky faziet môžu zahŕňať:

 

– Citlivosť zubov: Citlivosť je zvyčajne bežná počas prvých 3 týždňov po umiestnení fazety. Ak citlivosť trvá dlhšie ako 3 mesiace, ide o základný problém. Napríklad nerv zuba mohol byť počas procedúry nezvratne zapálený, čo spôsobilo infekciu.

 

– Poškodenie zubov: Existuje aj riziko poškodenia dentínu po umiestnení fazety. Počas procesu odstraňovania skloviny môže dôjsť k poškodeniu podkladového dentínu. Zle nasadená fazeta môže tiež zmeniť zarovnanie zhryzu pacienta, čo má za následok citlivosť zubov alebo bolesť čeľuste.

 

– Budúca výmena fazety: Ľudia s neliečenými zubnými problémami pred umiestnením fazety, ako je erózia skloviny, sú viac ohrození pri použití fazety. Na jej nahradenie sa často odporúčajú alternatívne náhrady, vrátane koruniek alebo kozmetického lepenia.

 

​Pre koho zubné fazety nie sú vhodné?

Existujú aj skupiny ľudí, pre ktorých zubné fazety vhodné nie sú, prípadne ich osadenie treba odložiť, kým sa tieto problémy nevyriešia. Predovšetkým ide o:

 

– Nesprávne postavenie zubov: Zubné fazety sú totiž vhodné na menšie až stredne veľké estetické úpravy zubov, v prípade závažnejších poškodení je nutné zvoliť si iné riešenie.

 

Tip: Pri závažnejších poškodeniach alebo infekciách, ktoré môžu viesť až k strate zubu, sú vhodným riešením zubné implantáty. Viete, čo sú zubné implantáty?

 

– Pacientov trpiacich bruxizmom, teda škrípaním zubov: V tomto prípade síce osadenie faziet možné je, avšak pacient si musí pripustiť, že škrípanie zubami fazety oslabuje a môže ich veľmi rýchle poškodiť. Ich nasadenie je preto potrebné zvážiť.

 

Zubná korunka alebo fazeta?

Zubná korunka a zubná fazeta majú spoločné to, že zlepšujú zuby pacienta a celkový vzhľad úsmevu. Obe ale pomáhajú odlišným spôsobom.

 

Fazety sa spájajú s predným povrchom zuba. Sú menej invazívne, tenšie a krehkejšie ako korunky. To znamená, že majú vyššie riziko zlomenia alebo vykrútenia. Zlepšujú vzhľad pacienta zmenou tvaru a farby zubov.

 

Korunka pokrýva celý zub. Je hrubšia ako fazeta a pred umiestnením vyžaduje väčšie odstránenie zubnej štruktúry. Na rozdiel od faziet sa korunky používajú na regeneračné účely, ako je fixácia vážne pokazených alebo zlomených zubov.

 

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

Michal Horváth, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO: Pomôžeme vám s viditeľnosťou webu, marketingom, PPC reklamou.

Autor/ka fotografie: Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/cs-c
Autor/ka fotografie: Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/cs-c

Hodnotenie

Zubné fazety ako cesta k dokonalému úsmevu
Hodnotenie 4 z 5
Počet hlasov 2
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma